Zaproszenie do składania ofert: Sznurek do prasy oraz siatka rolnicza do belowania

Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

– Sznurek do prasy wielkogabarytowej  Class Quadrant 2200 w ilości 140 rolek

Lokalizacja 63-921 Chojno

Osoba do kontaktu: Marcin Marciniak 697 273 796

– Siatkę rolniczą o szerokości 123 cm i wytrzymałości na zrywanie 250 kg – około 200 kilometrów

Lokalizacja 62-025 Iwno

Osoba do kontaktu: Jerzy Kurpiński 601 766 594

Dopuszczalne są oferty zarówno równocześnie na siatkę i sznurek, jak i tylko na jeden z asortymentów

 

Oferty prosimy składać do 25 maja 2018 do godz 10:00 osobiście w sekretariacie spółki, tradycyjną pocztą lub na maila: iwno1@poczta.onet.pl

W tytule proszę wpisać „Oferta na sznurek i siatkę”

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.

Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę

Zbiór zielonki z lucerny sieczkarnią samobieżną na podbieraczu na sianokiszonkę

Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

Zbiór zielonki z lucerny sieczkarnią samobieżną na podbieraczu na sianokiszonkę.

W ofercie zamieścić należy:

Model, marka maszyny, stan licznika

Cena usługi w przeliczeniu na 1 ha

Warunkiem wykonania usługi jest możliwość podstawienia drugiej maszyny w przypadku awarii pierwszej

Lokalizacja:

62-025 Iwno – gmina Kostrzyn, około 165 ha

Paliwo po stronie zamawiającego

Termin płatności: listopad 2018

Oferty prosimy składać do 9 maja 2018 do godz 10:00

Tel kontaktowy: Jerzy Kurpiński 601 766 594

W tytule proszę wpisać „Oferta na zbiór zielonki”

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.

Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę

Zaproszenie do składania ofert cenowych na omłot rzepaku i zbóż

Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na omłot rzepaku i zbóż

Lokalizacja 63-921 Chojno – około 321 ha

 

Lokalizacja 62-025 Iwno – około 590 ha

 

Preferowany system omłotu: klawiszowy

Paliwo po stronie uslugobiorcy

Oferta musi zawierać również informację takie jak ilości dostępnych maszyn, marka, model oraz stan licznika w mth.

Termin płatności 30 listopada 2018

Kryteria oceny oferty:

70% – cena

30% maszyna

Usługodawca musi zapewnić dostarczenie kombajnu do wskazanej lokalizacji w ciągu 48 h od telefonicznego zgłoszenia przez usługobiorcę.

Osoba do kontaktu: dla Iwna Jerzy Kurpiński tel. 601 766 594, dla Chojna Marcin Marciniak 697 273 796

Oferty proszę przesłać mailem na adres: iwno1@poczta.onet.pl do godziny 10:00 18.05.2018

W tytule proszę wpisać „Oferta na omłot”

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.

Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę