Zaproszenie do składania ofert – Naprawa wygrodzeń w Libartowie

Stadnina Koni Iwno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

„Naprawę wygrodzeń przy stole paszowym o długości około 550 m w oborze w Libartowie”

 

Kryteria wyboru oferty:

– cena za 1 metr bieżący

– okres wykonania usługi od momentu podpisania umowy

– okres gwarancji

– Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

– Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

– Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę

Oferty prosimy składać do dnia 20 kwietnia 2018 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej (iwno1@poczta.onet.pl),  tradycyjnej lub osobiście w sekretariacie spółki. Ofertę proszę zatytułować: „Naprawa wygrodzeń Libartowo III”

Przetarg na środki ochrony roślin i nawozy dolistne

SK-Iwno zakupi następujące środki chemiczne i nawozy dolistne

Rzepak
Fungicydy
Tilmor 240 EC
Caryx 240 SL
Topsin 500 SC
Tebukonazol
Yamato 303 SE
Toledo extra 430 SC
Toprex 375 SC

Insektycydy

Pyrinex M 500 SC

Sumi alpha oraz inne triazole w mieszankach do mieszanki z chloropiryfosem

Tutaj 10 EW

Inazuma 130 WG

Proteus 110 OD

 

Herbicydy w rzepaku

Galera 334 SL

 

Fungicydy w zbożach

Rubric 125 SC

Mondatak 450 EC

Soligor 425 EC

Wirtuoz 520 EC

Reweler 280 SC

Talius 200 EC

Oczekuję również na inne propozycje ochrony fungicydowej zbóż

 

Herbicydy w zbożach

Huzar Activ

Lancet Plus

Rubin SX 50 SG

Sekator

 

Mikroelementy            Ilość

Plonwit zboża               4200

Plonwit rzepak             1160

Plonwit kukurydza      1500

Bormax Turbo              720

Cynko-Bor Turbo        1860

Faster                             800

Tytanit                           800

Mikrovit Cu                  1000

Mikrovit Mn                 1000

Siarczan magnezu       10 000

Oferty zawierające cenę z dostawą do Gospodarstwa, termin płatności ( 21 dni oraz koniec sierpnia) oraz czas realizacji dostawy proszę przysyłać na adres: b.skotarczak@sk-iwno.com.pl do 05 kwietnia do godz 14:00.

Kontakt Bogusław Skotarczak 500 862 710.