AktualnościNoweNowesprzedaz koni

AUKCJA KONI PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ

By Lipiec 31, 2019 No Comments

AUKCJA KONI PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ w SK Iwno Sp. z o.o.  oddział Iwno

08-08-2019 r.  ( środa )          

PROGRAM: ORGANIZATOR:

09.00 – 11.00  OTWARTE STAJNIE STADNINA  KONI IWNO Sp. z o.o.

11.00– 12.00  REJESTRACJA KLIENTÓW IWNO, UL. PARK MIELŻYŃSKICH 1/1

12.15   AUKCJA 62-025 KOSTRZYN WLKP.

TEL. 61-8178-011 FAX 61-8178-059

wykaz koni przeznaczonych do sprzedaży,

Konie ogólnoużytkowe

 

 1. Wałach Newman kary ur. 2011  ( Nowogródek – Nuvolona po Don Corleone )
 2. Ogier Sygryd  gn. ur. 2015 ( Estejo – Sygryda po Baby Bid )
 3. Ogier Istambuł  gn. ur. 2015 ( Nowogródek – Isla po Belenus ) 
 4. Klacz Bogini  gn. ur. 21-03-2013 ( Royal Court – Błyskotka po Llandaff )
 5. Klacz Syria gn. ur. 2014 ( Estejo – Separacja po Alywar ) 
 6. Klacz Javorka c.gn. ur. 2013 ( Nowogródek – Jętka po Five Star Camp )
 7. Klacz Nechemia gn. ur. 2000 ( Enjoy Plan – Netanya po Canadian Winter )
 8. Klacz Hipozetta kara ur. 1998 ( Who Knows – Hipozeta po Conor Pass ) 

www.koniewyscigowe.pl

 

Aukcjoner zastrzega się prawo wycofania każdego konia bez podania przyczyny.

WARUNKI  AUKCJI

 • Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne na równych prawach, bez żadnych ograniczeń.
 • Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 PLN lub ekwiwalent w biurze w dniu aukcji. Wadium przestanie być przyjmowane na 15 minut przed godziną rozpoczęcia aukcji
 • Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji każdego konia. Wpłacone wadium zostaje zaliczone w cenę zakupu. Wadium zostanie zwrócone wpłacającemu bezpośrednio po aukcji o ile zakup nie dojdzie do skutku. 
 • Licytacja będzie prowadzona systemem zwyczajowo przyjętym na aukcjach sprzedażnych koni i licytowana będzie kwota netto do której będzie doliczany VAT 8%.
 • Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. W przypadku powstania sporu między dwoma lub więcej licytującymi, sporny koń poddany zostanie ponownej licytacji od najwyższej ceny niespornej, lub też spór zostanie rozstrzygnięty przez aukcjonera. Wystawca zastrzega sobie prawo wycofania z licytacji każdego konia bez podania przyczyny.
 • Nabywca zobowiązany jest potwierdzić podpisem zakup każdego konia bezpośrednio po aukcji.
 • Nabywca zobowiązany jest wpłacić należność za konia /konie/ na konto Stadniny Koni Iwno  ING BANK ŚLĄSKI O/KOSTRZYN 75 1050 1520 1000 0022 0297 3752 w terminie pięciu dni od daty licytacji. 

 

Żaden koń nie zostanie wydany nabywcy zanim cena zakupu nie wpłynie na powyższe konto.

 • Brak wpłaty ceny zakupu w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury w dniu aukcji powoduje przepadek wadium i uznaje się transakcję za nieważną.
 • Zakupionego konia należy odebrać ze Stadniny w terminie do 16-08-2019 r. Do tego terminu koń może przebywać w Stadninie bez dodatkowych opłat ale na ryzyko nabywcy. 

 

Jeśli nabywca nie odbierze konia do wyznaczonego terminu koszt utrzymania konia będzie wynosił 30 PLN dziennie + 8% VAT

 • Nabywca zagraniczny ponosi koszty wymaganych badań weterynaryjnych oraz wszelkie koszty wynikające z wysyłki koni za granicę.
 • Nabywca załaduje konia w miejscu aukcji do swojego środka transportu na własny koszt i ryzyko. Po udostępnieniu konia do załadunku na środek transportu wskazany przez nabywcę, ryzyko związane z końmi przechodzi całkowicie na nabywcę
 • Stadnina Koni Iwno sprzedaje konie w stanie „jak jest” i jakiekolwiek gwarancje, łącznię z gwarancjami przydatności handlowej, użytkowej i innej, ze strony Stadniny są wykluczone. 
 • Wszystkie oficjalne informacje i poprawki ogłaszane podczas aukcji mają moc korygującą.

 

Kierownik Stadniny – Główny Hodowca – Magdalena Żurowska 693 34 34 74