Zaproszenie do składania ofert: Sznurek do prasy oraz siatka rolnicza do belowania

Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

– Sznurek do prasy wielkogabarytowej  Class Quadrant 2200 w ilości 140 rolek

Lokalizacja 63-921 Chojno

Osoba do kontaktu: Marcin Marciniak 697 273 796

– Siatkę rolniczą o szerokości 123 cm i wytrzymałości na zrywanie 250 kg – około 200 kilometrów

Lokalizacja 62-025 Iwno

Osoba do kontaktu: Jerzy Kurpiński 601 766 594

Dopuszczalne są oferty zarówno równocześnie na siatkę i sznurek, jak i tylko na jeden z asortymentów

 

Oferty prosimy składać do 25 maja 2018 do godz 10:00 osobiście w sekretariacie spółki, tradycyjną pocztą lub na maila: iwno1@poczta.onet.pl

W tytule proszę wpisać „Oferta na sznurek i siatkę”

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.

Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę

Zbiór zielonki z lucerny sieczkarnią samobieżną na podbieraczu na sianokiszonkę

Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

Zbiór zielonki z lucerny sieczkarnią samobieżną na podbieraczu na sianokiszonkę.

W ofercie zamieścić należy:

Model, marka maszyny, stan licznika

Cena usługi w przeliczeniu na 1 ha

Warunkiem wykonania usługi jest możliwość podstawienia drugiej maszyny w przypadku awarii pierwszej

Lokalizacja:

62-025 Iwno – gmina Kostrzyn, około 165 ha

Paliwo po stronie zamawiającego

Termin płatności: listopad 2018

Oferty prosimy składać do 9 maja 2018 do godz 10:00

Tel kontaktowy: Jerzy Kurpiński 601 766 594

W tytule proszę wpisać „Oferta na zbiór zielonki”

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.

Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę

Zaproszenie do składania ofert cenowych na omłot rzepaku i zbóż

Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na omłot rzepaku i zbóż

Lokalizacja 63-921 Chojno – około 321 ha

 

Lokalizacja 62-025 Iwno – około 590 ha

 

Preferowany system omłotu: klawiszowy

Paliwo po stronie uslugobiorcy

Oferta musi zawierać również informację takie jak ilości dostępnych maszyn, marka, model oraz stan licznika w mth.

Termin płatności 30 listopada 2018

Kryteria oceny oferty:

70% – cena

30% maszyna

Usługodawca musi zapewnić dostarczenie kombajnu do wskazanej lokalizacji w ciągu 48 h od telefonicznego zgłoszenia przez usługobiorcę.

Osoba do kontaktu: dla Iwna Jerzy Kurpiński tel. 601 766 594, dla Chojna Marcin Marciniak 697 273 796

Oferty proszę przesłać mailem na adres: iwno1@poczta.onet.pl do godziny 10:00 18.05.2018

W tytule proszę wpisać „Oferta na omłot”

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.

Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę

 

Zaproszenie do składania ofert – Naprawa wygrodzeń w Libartowie

Stadnina Koni Iwno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

„Naprawę wygrodzeń przy stole paszowym o długości około 550 m w oborze w Libartowie”

 

Kryteria wyboru oferty:

– cena za 1 metr bieżący

– okres wykonania usługi od momentu podpisania umowy

– okres gwarancji

– Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

– Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

– Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę

Oferty prosimy składać do dnia 20 kwietnia 2018 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej (iwno1@poczta.onet.pl),  tradycyjnej lub osobiście w sekretariacie spółki. Ofertę proszę zatytułować: „Naprawa wygrodzeń Libartowo III”

Przetarg na środki ochrony roślin i nawozy dolistne

SK-Iwno zakupi następujące środki chemiczne i nawozy dolistne

Rzepak
Fungicydy
Tilmor 240 EC
Caryx 240 SL
Topsin 500 SC
Tebukonazol
Yamato 303 SE
Toledo extra 430 SC
Toprex 375 SC

Insektycydy

Pyrinex M 500 SC

Sumi alpha oraz inne triazole w mieszankach do mieszanki z chloropiryfosem

Tutaj 10 EW

Inazuma 130 WG

Proteus 110 OD

 

Herbicydy w rzepaku

Galera 334 SL

 

Fungicydy w zbożach

Rubric 125 SC

Mondatak 450 EC

Soligor 425 EC

Wirtuoz 520 EC

Reweler 280 SC

Talius 200 EC

Oczekuję również na inne propozycje ochrony fungicydowej zbóż

 

Herbicydy w zbożach

Huzar Activ

Lancet Plus

Rubin SX 50 SG

Sekator

 

Mikroelementy            Ilość

Plonwit zboża               4200

Plonwit rzepak             1160

Plonwit kukurydza      1500

Bormax Turbo              720

Cynko-Bor Turbo        1860

Faster                             800

Tytanit                           800

Mikrovit Cu                  1000

Mikrovit Mn                 1000

Siarczan magnezu       10 000

Oferty zawierające cenę z dostawą do Gospodarstwa, termin płatności ( 21 dni oraz koniec sierpnia) oraz czas realizacji dostawy proszę przysyłać na adres: b.skotarczak@sk-iwno.com.pl do 05 kwietnia do godz 14:00.

Kontakt Bogusław Skotarczak 500 862 710.

Zaproszenie do składania ofert – Naprawa wygrodzeń w oborze w Libartowie

Stadnina Koni Iwno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

„Naprawe wygrodzen przy stole paszowym o dlugosci około 550 m w oborze w Libartowie”

 

Kryteria wyboru oferty:

– cena za 1 metr bieżący

– okres wykonania usługi od momentu podpisania umowy

– okres gwarancji

– Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

– Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

– Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę

Oferty prosimy składać do dnia 28 marca 2018 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej (iwno1@poczta.onet.pl),  tradycyjnej lub osobiście w sekretariacie spółki. Ofertę proszę zatytułować: „Naprawa wygrodzeń Libartowo II”