Bydło w Iwnie

W Iwnie hodowla bydła na potrzeby ówczesnych właścicieli ziemskich sięga z pewnością pierwszej połowy XIX o czym świadczą zachowane ślady obory obecnie w postaci muru znajdującego się w w dawnym ogrodzie (obecnie parkur dla koni przy stajni rekreacyjnej), a bardzo możliwe, że sięga czasów jeszcze wcześniejszych.

Oborę po przebudowie starego dworku modrzewiowego na oficynę i postawieniu obecnego pałacu przeniesiono na drugą stronę drogi do Libartowa (obecnie ulica Ułańska). Wewnątrz budynków (obecnie Ułańska 8, 8A) mieściła się między innymi mleczarnia.

Obora na terenie folwarku Iwno została ulokowana mniej więcej w pozycji wschód – zachód i stanowiła zamknięcie terenu gospodarstwa od strony południowej. W latach 70 została przebudowana na wiatę do zboża oraz maszyny. Za nią ulokowano późniejszą oborę dla krów rasy H-F wybudowaną w roku 1975. Obora w Iwnie funkcjonowała w tym budynku do roku 2008, kiedy przebudowując dawną owczarnię znajdującą się w pobliskim Libartowie oddano do użytku oborę wolnostanowiskową składającą się z dwóch hal będących wstanie pomieścić około 450 krów, hali udojowej typu rybia ość oraz porodówki. W roku 2012 fermę bydła mlecznego w Libartowie uzupełniono również o nowoczesną, wolnostanowiskową oborę dla krów zasuszonych.


Stadnina Koni „Iwno” w latach 70 budowała także obory zarodowe w innych miejscowościach. W roku 1971 w Wiktorowie, w 1978 w Siedlcu w której zaczęto hodować specjalnie w tym celu sprowadzone, po raz pierwszy do Polski krowy rasy Jersey. W roku 1976 oraz 1985 w niewielkim folwarku Sanniki nieopodal Wiktorowa wybudowano jałowniki.


Rok 2014 otwiera w historii hodowli bydła w Iwnie kolejny nowy rozdział. W tym właśnie roku w miejscowości Wiktorowo oddano do użytku nowoczesną oborę dla krów rasy Jersey będącą wstanie pomieścić około 250 sztuk DJP, dokonano też przebudowy starych obór uwiązowych na porodówki i obory dla krów zasuszonych.W roku 2015 zamknięto jałowniki w Sannikach likwidując folwark, a w Sieldcu, przebudowując oborę stworzono nowoczesny, wolnowybiegowy jałownik wyposażony dodatkowo w okólniki.