Jersey w Stadninie Koni Iwno Sp.z o.o

Hodowla krów rasy Jersey w Iwnie rozpoczęła się od dnia 1.11.1985r. W tym dniu sprowadzono z Danii 106 jałówek cielnych i buhaja. W 1987r dokupiono jeszcze 60 jałówek cielnych do gospodarstwa Siedlec, oraz 67 szt do gospodarstwa Wiktorowo i Gwiazdowo. W pierwszych latach hodowli importowano z Danii nasienie buhajów. Potem zostały wyselekcjonowane matki buhajów od których wyhodowano buhaje dla WCHiRZ w Poznaniu oraz do krycia haremowego jałówek. Celem importu jerse'ów było najpierw promowanie do obrotu mleka o wysokiej zawartości białka, tłuszczu, wapnia i karotenu, a następnie pozyskiwanie surowca do produkcji serów we własnej mleczarni.

Mleko krów jersey nadaje się głównie dla przetwórstwa, szczególnie wydajne jest w produkcji serów i masła.

Średnia wydajność w 1987r krów pochodzących z importu w drugiej laktacji wyniosła 4.800 kg mleka, 6,92% tłuszczu, 332 kg i 3,79% białka (s.m łącznie 514 kg)

Od roku 1995 zmieniły się tendencje w hodowli krów jersey.

Według nowego programu hodowlanego prace selekcyjne miały na celu podniesienie średniej wydajności mleka, utrzymanie białka na poziomie 4%, a obniżenie zawartości tłuszczu do 4,5-5%. Stosunek % białka do % tłuszczu miał zbliżać się do „1”.

W związku z nowym programem hodowlanym rozpoczęto unasienianie krów nasieniem buhajów jersey importowanym z USA i Kanady.

W kolejnych latach wzrastała liczba krów po buhajach amerykańskich i kanadyjskich. Efektem tego był stopniowy wzrost wydajności mleka o niższym% tłuszczu, oraz powiększenie kalibru krów. Wydajność zaczęła przekraczać 5000 kg mleka rocznie od sztuki, żeby w 2010r osiągnąć 6.384 kg mleka przy 5,28 % i 337 kg tłuszczu oraz 3,91 % i 250 kg białka. Obecnie w 2013r rekordzistka obory krowa Jaworzynka 27 o nr PLoO519775746-1 osiągnęła 305-o dniową wydajność 8367 kg mleka, 6,40% i 536 kg tłuszczu oraz 4,45 % i 373 kg białka.

Do wzrostu wydajności przyczynił się postęp w żywieniu krów w porównaniu do lat 80-tych. Krowy jersey do 2003r wypasane były kwaterowo na pastwisku. Z powodu bardzo niskich opadów deszczu ( ok. 500 mm rocznie) pastwisko zlikwidowano. Powiększono areał uprawy lucerny na sianokiszonkę zakiszaną w rękawach foliowych oraz areał kukurydzy na kiszonkę i kiszoną śrutę kukurydzianą.

Zakupiono paszowóz i postawiono na zbilansowanie żywienia w oborze. Prawidłowe żywienie miało wpływ na zdrowotność rodzących się cieląt. Upadki cieląt w ostatnich 4 latach wynoszą średnio 1,6 %.

Krowy wypuszczane są na okólniki za oborę w celu obserwacji rui. Ważną zaletą tej rasy jest zdrowotność racic. Korekcję racic całego stada wykonuje się raz w roku. Następną zaletą tej rasy są łatwe porody. Cielęta rodzą się małe w wadze 18-30 kg. Krowy są spokojne i łagodne w obsłudze.

Nasze krowy jersey biorą udział w wystawach zwierząt hodowlanych.

Co roku 5 krów wystawiamy na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku, oraz 3 krowy na Krajowej Wystawie Bydła Mlecznego. Krowy jersey cieszą się zainteresowaniem właścicieli gospodarstw agroturystycznych, oraz rolników chcących poprawić parametry sprzedawanego mleka.

W Stadninie Koni Iwno krowy jersey do roku 2014 hodowane były w gospodarstwie Siedlec w ilości 155 szt. oraz w gospodarstwie Wiktorowo 100 szt. W obu gospodarstwach hodowane były w tradycyjnych oborach uwięziowych .

W pierwszej połowie 2014r zostało utworzone jedno stado krów jersey w Wiktorowie w nowej wolnostanowiskowej oborze z dojarnią. W związku z podziałem krów na grupy laktacyjne i polepszeniem dobrostanu spodziewamy się osiągnięcia jeszcze lepszych wyników produkcyjnych.