Bydło i Iwnie:
W Iwnie hodowla bydła na potrzeby ówczesnych właścicieli ziemskich sięga z pewnością pierwszej połowy XIX o czym świadczą zachowane ślady obory obecnie w postaci muru znajdującego się w w dawnym ogrodzie (obecnie parkur dla koni przy stajni rekreacyjnej), a bardzo możliwe, że sięga czasów jeszcze wcześniejszych.

Oborę po przebudowie starego dworku modrzewiowego na oficynę i postawieniu obecnego pałacu przeniesiono na drugą stronę drogi do Libartowa (obecnie ulica Ułańska). Wewnątrz budynków (obecnie Ułańska 8, 8A) mieściła się między innymi mleczarnia.

Obora na terenie folwarku Iwno została ulokowana mniej więcej w pozycji wschód – zachód i stanowiła zamknięcie terenu gospodarstwa od strony południowej. W latach 70 została przebudowana na wiatę do zboża oraz maszyny. Za nią ulokowano późniejszą oborę dla krów rasy H-F wybudowaną w roku 1975. Obora w Iwnie funkcjonowała w tym budynku do roku 2008, kiedy przebudowując dawną owczarnię znajdującą się w pobliskim Libartowie oddano do użytku oborę wolnostanowiskową składającą się z dwóch hal będących wstanie pomieścić około 450 krów, hali udojowej typu rybia ość oraz porodówki. W roku 2012 fermę bydła mlecznego w Libartowie uzupełniono również o nowoczesną, wolnostanowiskową oborę dla krów zasuszonych.

 

Stadnina Koni „Iwno” w latach 70 budowała także obory zarodowe w innych miejscowościach. W roku 1971 w Wiktorowie, w 1978 w Siedlcu w której zaczęto hodować specjalnie w tym celu sprowadzone, po raz pierwszy do Polski krowy rasy Jersey. W roku 1976 oraz 1985 w niewielkim folwarku Sanniki nieopodal Wiktorowa wybudowano jałowniki.

 

Rok 2014 otwiera w historii hodowli bydła w Iwnie kolejny nowy rozdział. W tym właśnie roku w miejscowości Wiktorowo oddano do użytku nowoczesną oborę dla krów rasy Jersey będącą wstanie pomieścić około 250 sztuk DJP, dokonano też przebudowy starych obór uwiązowych na porodówki i obory dla krów zasuszonych.W roku 2015 zamknięto jałowniki w Sannikach likwidując folwark, a w Sieldcu, przebudowując oborę stworzono nowoczesny, wolnowybiegowy jałownik wyposażony dodatkowo w okólniki.

Bydło Jersey:

Jersey w Stadninie Koni Iwno Sp.z o.o

Hodowla krów rasy Jersey w Iwnie rozpoczęła się od dnia 1.11.1985r. W tym dniu sprowadzono z Danii 106 jałówek cielnych i buhaja. W 1987r dokupiono jeszcze 60 jałówek cielnych do gospodarstwa Siedlec, oraz 67 szt do gospodarstwa Wiktorowo i Gwiazdowo. W pierwszych latach hodowli importowano z Danii nasienie buhajów. Potem zostały wyselekcjonowane matki buhajów od których wyhodowano buhaje dla WCHiRZ w Poznaniu oraz do krycia haremowego jałówek. Celem importu jerse’ów było najpierw promowanie do obrotu mleka o wysokiej zawartości białka, tłuszczu, wapnia i karotenu, a następnie pozyskiwanie surowca do produkcji serów we własnej mleczarni.

Mleko krów jersey nadaje się głównie dla przetwórstwa, szczególnie wydajne jest w produkcji serów i masła.

Średnia wydajność w 1987r krów pochodzących z importu w drugiej laktacji wyniosła 4.800 kg mleka, 6,92% tłuszczu, 332 kg i 3,79% białka (s.m łącznie 514 kg)

Od roku 1995 zmieniły się tendencje w hodowli krów jersey.

Według nowego programu hodowlanego prace selekcyjne miały na celu podniesienie średniej wydajności mleka, utrzymanie białka na poziomie 4%, a obniżenie zawartości tłuszczu do 4,5-5%. Stosunek % białka do % tłuszczu miał zbliżać się do „1”.

W związku z nowym programem hodowlanym rozpoczęto unasienianie krów nasieniem buhajów jersey importowanym z USA i Kanady.

W kolejnych latach wzrastała liczba krów po buhajach amerykańskich i kanadyjskich. Efektem tego był stopniowy wzrost wydajności mleka o niższym% tłuszczu, oraz powiększenie kalibru krów. Wydajność zaczęła przekraczać 5000 kg mleka rocznie od sztuki, żeby w 2010r osiągnąć 6.384 kg mleka przy 5,28 % i 337 kg tłuszczu oraz 3,91 % i 250 kg białka. Obecnie w 2013r rekordzistka obory krowa Jaworzynka 27 o nr PLoO519775746-1 osiągnęła 305-o dniową wydajność 8367 kg mleka, 6,40% i 536 kg tłuszczu oraz 4,45 % i 373 kg białka.

Do wzrostu wydajności przyczynił się postęp w żywieniu krów w porównaniu do lat 80-tych. Krowy jersey do 2003r wypasane były kwaterowo na pastwisku. Z powodu bardzo niskich opadów deszczu ( ok. 500 mm rocznie) pastwisko zlikwidowano. Powiększono areał uprawy lucerny na sianokiszonkę zakiszaną w rękawach foliowych oraz areał kukurydzy na kiszonkę i kiszoną śrutę kukurydzianą.

Zakupiono paszowóz i postawiono na zbilansowanie żywienia w oborze. Prawidłowe żywienie miało wpływ na zdrowotność rodzących się cieląt. Upadki cieląt w ostatnich 4 latach wynoszą średnio 1,6 %.

Krowy wypuszczane są na okólniki za oborę w celu obserwacji rui. Ważną zaletą tej rasy jest zdrowotność racic. Korekcję racic całego stada wykonuje się raz w roku. Następną zaletą tej rasy są łatwe porody. Cielęta rodzą się małe w wadze 18-30 kg. Krowy są spokojne i łagodne w obsłudze.

Nasze krowy jersey biorą udział w wystawach zwierząt hodowlanych.

Co roku 5 krów wystawiamy na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku, oraz 3 krowy na Krajowej Wystawie Bydła Mlecznego. Krowy jersey cieszą się zainteresowaniem właścicieli gospodarstw agroturystycznych, oraz rolników chcących poprawić parametry sprzedawanego mleka.

W Stadninie Koni Iwno krowy jersey do roku 2014 hodowane były w gospodarstwie Siedlec w ilości 155 szt. oraz w gospodarstwie Wiktorowo 100 szt. W obu gospodarstwach hodowane były w tradycyjnych oborach uwięziowych .

W pierwszej połowie 2014r zostało utworzone jedno stado krów jersey w Wiktorowie w nowej wolnostanowiskowej oborze z dojarnią. W związku z podziałem krów na grupy laktacyjne i polepszeniem dobrostanu spodziewamy się osiągnięcia jeszcze lepszych wyników produkcyjnych.

Byczki na sprzedaż:

Oferta Stadniny Koni „Iwno” ciągłej sprzedaży cielęta byczki:

rasa holsztyno-fryzyjska (hf) – 13zł/kg

krzyżówka ras holsztyno-fryzyjskiej z Jersey (HFxJE) – 10zł/kg

rasa Jersey (JE) – 8zł/kg

 

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do formularza kontaktowego,
bądź pod numerami:

Libartowo: 661-351-807

Wiktorowo: 607-899-606