Przetargi

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Iwno 58/2 – Antonin 184/1

By Styczeń 26, 2018 No Comments

Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.01 2018 zgodnie z ogłoszeniem wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Sekretariacie Spółki, na stronie internetowej www.sk-iwno.com.pl oraz profilu facebookowym Stadnina Koni Iwno https://www.facebook.com/Stadnina-Koni-Iwno-915297208491390:

o godzinie 12:00 odbył się przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Stadniny Koni „Iwno” Sp. z o.o. położonej na terenie miejscowości Iwno – nieruchomość rolna zabudowana położona w obrębie 0008 Iwno, gmina Kostrzyn, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr: 58/2 o pow. 0,3000 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PO1F/00024137/7

o godzinie 13:00 odbył się przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Stadniny Koni „Iwno” Sp. z o.o. położonej na terenie miejscowości Antonin – nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie 0013 Siedlec, miejscowość Antonin, gmina Kostrzyn, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr: 184/1 o pow. 1,4700 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PO1F/00024139/1.

Do uczestnictwa w obu przetargach został dopuszczony Pani Marek Kałużny – przedstawiono komplet dokumentów i wpłacono w terminie wadium

Cena wywoławcza nieruchomości w Iwnie wynosiła 110 400,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy czterysta złotych, w tym podatek VAT)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 111 400,00 

Nabywcą nieruchomości został Pan Marek Kałużny

Cena wywoławcza nieruchomości w Antoninie wynosiła 389 700,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych, w tym podatek VAT)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 393 700,00 zł

Nabywcą nieruchomości został Pan Marek Kałużny