Stadnina Koni „IWNO” Sp. z. o. o działa od 30 maja 1995 roku w oparciu o ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi  Skarbu Państwa i kodeksu handlowego wraz z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Aktu Notarialnego z maja 1995.

Stadnina w Iwnie wytypowana została w 2003 roku do grupy gospodarstw hodowlanych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Dnia 31.12.2015 roku Stadnina Koni Iwno została połączona z Stadniną Koni Golejewko jako spółka przejmująca.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. Chów i hodowla bydła rasy PHF oraz JERSEY
  2. Chów i hodowla koni pełnej krwi angielskiej
  3. Uprawa zbóż
  4. Sprzedaż hurtowa zbóż
  5. Sprzedaż hurtowa mleka
  6. Hotel i podobne – działalność usługowa
  7. Chów i hodowla ryb

Główną strategią marketingową Spółki jest dbanie o wysoką jakość swoich produktów i zapewnianie wymaganych standardów. Główni odbiorcy wywodzą się z Wielkopolski, a materiał hodowlany rozprowadzany jest na terenie całego kraju.