Usługi „Iwno”
Noclegi Gościniec „Karino”
Sprzedaż zboża
Byczki na sprzedaż
Stadnina Koni „Iwno”
Inwestycje

 

Noclegi Gościniec „Karino”

Usługi noclegowe Karino

Gościniec „Karino” znajduje się w przebudowanej oficynie przypałacowej utrzymanej w stylu neoklasycznym podobnie jak znajdujący się nieopodal budynek pałacu – siedziba dyrekcji Stadniny Koni „IWNO”. Nazwa pensjonatu pochodzi od tytułu filmu kręconego w Iwnie w 1974r. W pensjonacie mieści się 8 pokoi dwuosobowych z możliwością dodatkowego łóżka w 4 pokojach. Każdy pokój z pełnym węzłem sanitarnym. W obiekcie jest hol telewizyjny, sala jadalna dla 24-osób oraz sala na uroczystości dla 40-osób.

Bliska lokalizacja Iwna od Poznania i bezpośredni zjazd z nowej trasy S5 czyni pensjonat dobrym punktem noclegowym dla gości imprez targowych, osób przybywających w celach biznesowych oraz stanowi doskonałą bazę wypadową w celu zwiedzania okolicznych miast: Poznania, Kórnika, Gniezna czy Lednogóry.

Usługi oferowane przez gościniec:

pobyt w pensjonacie z całodziennym wyżywieniem lub bez.
organizacja konferencji (małe grupy w Karino, większe w Pałacu w byłej sali balowej).
organizacja spotkań rodzinnych, okolicznościowych i firmowych.
pikniki z ogniskiem na terenie Bażantarni do 80 osób (wiata ze stołami)

 

Cennik

Ceny usług noclegowych:

Położenie: Iwno – gmina Kostrzyn, powiat poznański

KARINO

pokój 1-os. 80,- zł/dobę
pokój 2-os. 110,- zł/dobę
pokój nr 6 130,- zł/dobę
dostawka 40,- zł/dobę

PAŁAC IWNO

pokój 1-os. 120,- zł/dobę
pokój 2-os. 150,- zł/dobę
dostawka 50,- zł/dobę

WYŻYWIENIE

śniadanie 20,- zł/os.
obiad 25,- zł/os.
kolacja 25,-zł/os
uroczystości i inne spotkania: cena uzależniona od zamówienia

Przy pobytach powyżej 3 dni możliwość negocjacji ceny

 

 

Sprzedaż zboża -> link do Rolnictwo/Uprawy -> produkcja roślinna

Byczki na sprzedaż -> link do Rolnictwo/Bydło -> byczki na sprzedaż

Stadnina Koni „Iwno” -> link do Stadnina/Usługi

 

 

Inwestycje:

Przetarg – Budowa budynku ujeżdżalni koni w istniejącej stadninie koni

Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o.

62-025lwno, ul. Park Mielżyńskich 1/1

tel. 61 817 80 11 fax 61 817 80 59

Ogłasza pisemny przetarg na realizację inwestycji pt.

„Budowa budynku ujeżdżalni koni

w istniejącej stadninie koni”

PP/SK/0003/2017

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ). SIWZ wraz z projektem umowy, dokumentacją techniczną i przedmiarem robót można pobrać na stronie internetowej Spółki – http://www.sk-iwno.com.pl w zakładce Konie/Inwestycje. Nie przewiduje się wydania materiałów przetargowych w formie papierowej.

Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRZETARG BUDOWA UJEŻDŻALNI”, osobiście, pocztą lub kurierem.

Termin składania ofert do dnia 25.05.2017 r. do godziny 12:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.05.2017 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 § 2 k.c.), o czym Zamawiający pisemnie powiadomi oferentów.

Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

– unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, o czym pisemnie powiadomi oferentów,

– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Koszty sporządzenia oferty są po stronie oferenta i nie podlegają zwrotowi w przypadku braku wyboru oferty Wykonawcy jak i w przypadku zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkie powołanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przepisy Ustawy oznacza ich odpowiednie stosowanie.

Wszelkich informacji dotyczących postępowania przetargowego udziela:

– w sprawach formalnych Magdalena Żurowska (+48) 693 343 474

– w sprawach technicznych Zbigniew Maciejewski tel.(+48) 601 871 765

 

lista dokumentów dołączonych:
ogłoszenie
SWIZ
Projekt zagospodarowania
Kosztorys ślepy