Przetargi

Zaproszenie do składania ofert cenowych na omłot rzepaku i zbóż

By Kwiecień 27, 2018 No Comments

Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na omłot rzepaku i zbóż

Lokalizacja 63-921 Chojno – około 321 ha

 

Lokalizacja 62-025 Iwno – około 590 ha

 

Preferowany system omłotu: klawiszowy

Paliwo po stronie uslugobiorcy

Oferta musi zawierać również informację takie jak ilości dostępnych maszyn, marka, model oraz stan licznika w mth.

Termin płatności 30 listopada 2018

Kryteria oceny oferty:

70% – cena

30% maszyna

Usługodawca musi zapewnić dostarczenie kombajnu do wskazanej lokalizacji w ciągu 48 h od telefonicznego zgłoszenia przez usługobiorcę.

Osoba do kontaktu: dla Iwna Jerzy Kurpiński tel. 601 766 594, dla Chojna Marcin Marciniak 697 273 796

Oferty proszę przesłać mailem na adres: iwno1@poczta.onet.pl do godziny 10:00 18.05.2018

W tytule proszę wpisać „Oferta na omłot”

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.

Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę