Przetargi

Zaproszenie do składania ofert: Sznurek do prasy oraz siatka rolnicza do belowania

By Maj 17, 2018 No Comments

Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

– Sznurek do prasy wielkogabarytowej  Class Quadrant 2200 w ilości 140 rolek

Lokalizacja 63-921 Chojno

Osoba do kontaktu: Marcin Marciniak 697 273 796

– Siatkę rolniczą o szerokości 123 cm i wytrzymałości na zrywanie 250 kg – około 200 kilometrów

Lokalizacja 62-025 Iwno

Osoba do kontaktu: Jerzy Kurpiński 601 766 594

Dopuszczalne są oferty zarówno równocześnie na siatkę i sznurek, jak i tylko na jeden z asortymentów

 

Oferty prosimy składać do 25 maja 2018 do godz 10:00 osobiście w sekretariacie spółki, tradycyjną pocztą lub na maila: iwno1@poczta.onet.pl

W tytule proszę wpisać „Oferta na sznurek i siatkę”

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.

Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę