Przetargi

Zbiór zielonki z lucerny sieczkarnią samobieżną na podbieraczu na sianokiszonkę

By Kwiecień 27, 2018 No Comments

Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

Zbiór zielonki z lucerny sieczkarnią samobieżną na podbieraczu na sianokiszonkę.

W ofercie zamieścić należy:

Model, marka maszyny, stan licznika

Cena usługi w przeliczeniu na 1 ha

Warunkiem wykonania usługi jest możliwość podstawienia drugiej maszyny w przypadku awarii pierwszej

Lokalizacja:

62-025 Iwno – gmina Kostrzyn, około 165 ha

Paliwo po stronie zamawiającego

Termin płatności: listopad 2018

Oferty prosimy składać do 9 maja 2018 do godz 10:00

Tel kontaktowy: Jerzy Kurpiński 601 766 594

W tytule proszę wpisać „Oferta na zbiór zielonki”

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.

Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę