Informacje o spółce

Stadnina Koni „IWNO” Sp. z. o. o działa od 30 maja 1995 roku w oparciu o ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i kodeksu handlowego wraz z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Aktu Notarialnego z maja 1995.

Stadnina w Iwnie wytypowana została w 2003 roku do grupy gospodarstw hodowlanych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Dnia 31.12.2015 roku Stadnina Koni Iwno została połączona z Stadniną Koni Golejewko jako spółka przejmująca.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • Chów i hodowla bydła rasy PHF oraz JERSEY
  • Chów i hodowla koni pełnej krwi angielskiej
  • Uprawa zbóż
  • Sprzedaż hurtowa zbóż
  • Sprzedaż hurtowa mleka
  • Hotel i podobne – działalność usługowa
  • Chów i hodowla ryb


Główną strategią marketingową Spółki jest dbanie o wysoką jakość swoich produktów i zapewnianie wymaganych standardów. Główni odbiorcy wywodzą się z Wielkopolski, a materiał hodowlany rozprowadzany jest na terenie całego kraju.

Główna brama pałacyku